Posted on Leave a comment

Att utbilda sig till Industrielektriker

Om du väljer att utbilda dig och arbeta som industrielektriker får du installera och montera mycket teknisk utrustning. Arbetet innefattar att kontrollera, reparera och underhålla el- och automatikutrustning. Vad som ställer väldigt höga krav på kompetensen hos en industrielektriker är att yrket innefattar att arbete med både låg- och högspänning. I denna yrkesroll är det väldigt viktigt att ha den kunskap som krävs för att undvika personskador och materiella skador – anlita Bäst elektriker göteborg.Kunnig inom el read more