Posted on Leave a comment

Olika sätt att bygga hus 

Oavsett om man bygger sitt helt egna hus eller om det är någon annan typ av byggnad som ska uppföras ska den byggas. När det gäller bostadshus finns det ett par olika sätt att bygga på. Här tar vi upp lite mer kring det. 

Vad har alla sätt gemensamt? 

De olika sätten att bygga har alla ett par saker gemensamt – klicka här. För det första måste man i regel ansöka om bygglov. För det andra måste man göra upp en ritning. Man kan inte bygga ett hus utan att veta hur det ska se ut i slutändan. Man måste ha koll på alla mått, var de olika rummen ska vara, hur el och avlopp ska dras och en hel del annat. Om man är kunnig inom arkitektur kanske man kan ta fram en egen ritning, i annat fall bör man anlita experthjälp. 

Var får man bygga? 

Man kan inte bygga ett bostadshus hur och var som helst. Om man har en tomt kanske det säger sig att man får bygga hur man vill på den men riktigt så är inte fallet. Man måste i de allra flesta fall ansöka hos kommunen om ett bygglov för att man ska få uppföra sitt hus. I ansökan ska man ha med ritningar, information om huset och mycket annat. Exakt vad som ska vara med, samt uppgifter om hur man får bygga kan man få från sin kommun. 

Köpa färdiga sektioner 

Ett sätt att bygga på är genom att gjuta en grund och sedan köper man färdiga sektioner som sätts på plats. Väggar, tak, golv och en hel del annat bara läggs på plats och så monteras allt ihop. I de flesta fall är sektionerna målade och kanske även tapetserade på insidan. Det kan dock variera beroende på vad och var man beställer sektionerna. Det här är ett väldigt smidigt sätt att bygga hus på. 

Bygga från grunden 

Om man inte vill köpa sektioner och bara montera ihop dem kan man också bygga från grunden. Då får man använda virke och bygga upp en stomme som sedan täcks med isolering, fasadbeklädnad och allt annat. Det här tar längre tid men å andra sidan får man verkligen anpassa allt på egen hand och man får en inblick i hur det är att bygga ett hus. Man drabbas inte heller av eventuella förseningar som fabriker som tillverkar färdiga sektioner kan lida av. 

Bygga om gammalt hus 

Ett annat alternativ är att transportera ett gammalt hus till den tomten man vill bo på och sedan bygger man om det huset så det passar de egna ändamålen. Här får man dock inte samma möjligheter att bygga sitt hus precis så som man själv vill. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *