Posted on Leave a comment

Att utbilda sig till Industrielektriker

Om du väljer att utbilda dig och arbeta som industrielektriker får du installera och montera mycket teknisk utrustning. Arbetet innefattar att kontrollera, reparera och underhålla el- och automatikutrustning. Vad som ställer väldigt höga krav på kompetensen hos en industrielektriker är att yrket innefattar att arbete med både låg- och högspänning. I denna yrkesroll är det väldigt viktigt att ha den kunskap som krävs för att undvika personskador och materiella skador – anlita Bäst elektriker göteborg.Kunnig inom el

Serviceelektriker 

En serviceelektriker arbetar med ombyggnader, nyinstallationer, reparationer och felsökningar av olika typer av elektroniska anläggningar. Kunden kan vara kontor, privatperson eller industrier. 

Vidareutbildning 

Om du är utbildad elektriker och funderar på att vidareutbilda dig kan det vara bra att ta upp diskussionen med din chef. Det kan nämligen finnas en policy för kompetensutveckling på din arbetsplats som kan reglera om och hur du kan vidareutbilda dig. I vissa fall kan du få en vidareutbildning finansierad av din arbetsgivare, alternativt lite ledig tid. Om du inte är säker på vad för slags vidareutbildning du ska välja kan det vara smart att kartlägga dina egna kunskapsluckor, för att se om det finns några områden du kan utvecklas inom. Du kan även ta hjälp av kollegor eller din chef för att spåna vidare på potentiella vidareutbildningar för elfrima elektrikertjänster. På så sätt kan du få stöd i processen och hjälp att hitta rätt väg för dig. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *