Posted on Leave a comment

Info om rör som läcker 

Att drabbas av rör som läcker kan få dyra konsekvenser och är ett av de vanligaste problemen fastighetsägare stöter på. Samhället får lägga ex antal miljarder per år på att åtgärda dessa problem enligt statistik från Försäkringskassan. Att åtgärda dessa problem brukar vara kostsamma  men om inte det vore nog så är de i många fall svårupptäckta, då de i de flesta fall inte är synliga för ögat. 

Exempelvis om ett rör inne i väggen börjar läcka och det inte upptäckts i tid så kan den tränga sig igenom vägg/golv tills vattnet sipprar ut i huset och skapa mögel med stora skador som följd i konstruktionen. 

Att tänka på om läckande rör 

Med nyinstallerade rör från rörmokarenistockholm.se så kommer rören hålla ett bra tag framöver. Med rör som har varit i funktion i flera år så kommer risken för läckage att öka. Kort sagt så ju längre du haft rören, ju större är sannolikheten att en läcka uppstår i nått rör. Därför kan det vara av vikt att kontrollera rören med åren och se efter i vilket skick de är i. Med dessa åtgärden så minimerar du risken för en större olycka av ett rör som läcker. I de flesta fall är rören oåtkomliga men med rätt åtgärden och verktyg kan sånt också ses över. 

Rörmätaren 

Har du synliga rör hemma som du kan få en indikation om hur skicket är kan du med största sannolikhet konstatera att resten av rören också har likasinnat skick. Som det tidigare nämnts i artikeln så slits rör med åren vilket också kan vara en signal om att ta kontakt med en rörmätare. 

En rörmätare ser till att kontrollera alla rör i hemmet genom noga utvalda metoder och ser efter om en eventuell läcka har uppstått nånstans. Processen för att kontrollerar rören görs med hjälp av filmning. Är rören i bra skicka går det även att spola rören i förebyggande syfte. 

Besiktning 

Det går även att beställa en besiktning av rören. I denna process så görs även reparationer av eventuella läckande rör, detta förmodat att röret går att reparera skall tilläggas. Hela rör kan också tas om hand. I dessa fall byggs det ett rör i det gamla röret vilket är ett mer effektivt alternativ av byte av rör. 

Kontakt 

Det finns gott om företag som jobbar som rörmätare/besiktar rör. Sök på internet och se efter vad som passar just dig bäst om du går i funderingarna om att anlita en rörmätare. Ett tips är att se efter vad andra kunder har skrivit om företaget du anlitar för att ge dig en hum om vad det är du anlitar för företag. Som sagt är texten skriven för att vägleda och upplysa er om att dessa alternativ finns. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *