Posted on Leave a comment

Vad gör en rörläggare?

En rörläggare kan även gå under benämningen VVS-montör. Rörläggaren har inte all kompetens och alla rättigheter att jobba med allt som handlar om VVS då det är ett väldigt omfattande arbete. Dock arbetar rörläggare med att laga läckage och skador på rör och andra ledningar. Ofta kan en rörmokare också klassas som en rörläggare, men det beror på vilken utbildning de har. En rörmokare kan vara specialiserad inom andra VVS-områden medan en rörläggare endast har kompetens inom allt som har att göra med rör och ledningar av olika slag. Rörläggare brukar även jobba i lag med andra yrkesgrupper. Exempelvis brukar det finnas yrkesmän på plats som kan hantera olika maskiner för att gräva samt olika experter som hanterar mätningar och annan utrustning som kan behövas vid rörläggning. Anlita aldrig någon som inte kan bevisa att de är utbildad rörläggare. Arbetet är väldigt komplicerat och det krävs professionell personal för att klara av dessa typer av arbeten. Om du låter någon outbildad sköta jobbet kan det innebära stora risker och andra bekymmer för dig som anlitar. Vanliga rör och ledningar som rörläggare jobbar med är vatten och avloppsrör, men de brukar också jobba med gasledninar och andra typer av ledningar som finns för att värma upp fastigheter och bostäder. En rörläggare fixar både reparationer av befintliga rör, men de utför även nyinstallationer. Inom detta yrket kan det betyda mycket resande, eftersom det kan finnas arbete på olika orter med stopp i avlopp. Det är ovanligt att att en rörläggare befinner sig på en ort hela tiden. read more

Posted on Leave a comment

Att utbilda sig till Industrielektriker

Om du väljer att utbilda dig och arbeta som industrielektriker får du installera och montera mycket teknisk utrustning. Arbetet innefattar att kontrollera, reparera och underhålla el- och automatikutrustning. Vad som ställer väldigt höga krav på kompetensen hos en industrielektriker är att yrket innefattar att arbete med både låg- och högspänning. I denna yrkesroll är det väldigt viktigt att ha den kunskap som krävs för att undvika personskador och materiella skador – anlita Bäst elektriker göteborg.Kunnig inom el read more

Posted on Leave a comment

Info om rör som läcker 

Att drabbas av rör som läcker kan få dyra konsekvenser och är ett av de vanligaste problemen fastighetsägare stöter på. Samhället får lägga ex antal miljarder per år på att åtgärda dessa problem enligt statistik från Försäkringskassan. Att åtgärda dessa problem brukar vara kostsamma  men om inte det vore nog så är de i många fall svårupptäckta, då de i de flesta fall inte är synliga för ögat. 

Exempelvis om ett rör inne i väggen börjar läcka och det inte upptäckts i tid så kan den tränga sig igenom vägg/golv tills vattnet sipprar ut i huset och skapa mögel med stora skador som följd i konstruktionen.  read more