Posted on

Elektriker som framtidsyrke

Att arbeta som elektriker i Sverige kräver att man är auktoriserad av Elsäkerhetsverket. Man kan arbeta utan behörighet men då under överinseende av en person som är behörig eller auktoriserad. Man jobbar främst inom fyra olika huvudkategorier som är: Montage- och installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker eller svagströmselektriker.

Typiska arbetsuppgifter som elektriker är bland annat elinstallation i nya byggnader. Det brukar oftast vara större jobb då man i regel gör installationen i hela fastigheter vid ett och samma tillfälle. Som industrielektriker arbetar man i regel mer inriktat mot industrier så som fabriker eller verkstäder där det också ofta ingår underhåll och reparationer av olika typer av maskiner eller liknande. Service-elektriker är en av de vanligare yrkesgrupperna som oftare kommer i kontakt med privatpersoner i det privata hemmet då man i större utsträckning arbetar med mindre eljobb i små byggnader eller befintliga installationer. Som svagströmselektriker har man oftast en lägre behörighet än övriga kategorier och arbetar generellt mer med installation av data-, tele- och larmsystem men numera är givetvis installation av fiber en vanlig uppgift för kategorin.

Arbetsmarknaden för elektriker är i likhet med många andra hantverkaryrken god. Elektriker är ett välavlönat arbete och är även ett av de bäst betalda yrkena inom hantverkarskrået. Lönen beror givetvis på vilken sorts elektriker man arbetar som, vilket arbete man utför och på vilken nivå (lärling steg 1 eller 2, första, andra eller tredje året i yrket etc).

Det finns ett stort behov av att både utbilda och rekrytera fler elektriker inför framtiden då man står inför en generationsväxling de kommande tio åren, till stor del beroende på att många nuvarande elektriker inom en period av fem-tio år kommer att gå i pension.

Behovet av elektriker kommer knappast heller att minska eftersom samhället i stort konsumerar mer el på helt nya sätt än vi gjort historiskt. Både i den privata sfären och inom arbete har vi vant oss vid lättillgänglighet till både el och internetanslutningar som i många eller de flesta fall kräver elinstallationer. Det är också vanligt med elbilar och smarta hem som i stor utsträckning kräver installationer eller utvidgade elnät.

Så att arbeta som elektriker kommer således vara en trygg och säker yrkesroll i många årtionden framöver. Elektriker är alltså ett yrke väl värt att satsa på och utbildning går att få både praktiskt genom en lärlingstjänst eller från gymnasiet i Sverige. För att erhålla auktorisation (behörighet) hos Elsäkerhetsverket efter avslutad utbildning så ska man kunna uppvisa att man fyller de krav som finns på teori och praktisk erfarenhet som finns i aktuella regler.