Posted on

Att ta hjälp av en begravningsbyrå

Att behöva kontakta en begravningsbyrå är något vi alla fruktar, men oundvikligen någon gång kommer behöva göra. Att förlora en kär vän eller familjevän är något av det svåraste man tvingas genomlida.

Begravningen är ofta en stor hjälp i sorgearbetet. Döden blir mer verklig, man får en chans att ta farväl samtidigt som man träffas för att stötta varandra. Planeringen i sig kan ofta kännas läkande då man gör allt man kan för att hylla sin person.

Begravningsbyråer gör allt för att stötta er i processen, hjälper till med att ge er käraste ett fint farväl och ser till att ni inte glömmer något viktigt inför dagen.

Begravningsbyråers tjänster

En begravningsbyrå hjälper till vid nästan allt som rör den avlidne. Exempel på tjänster är:

– Omhändertagande och transportering av den avlidne

– Val av kista eller urna

– Grav- eller urnsättningen

– Planering av begravningen

– Juridiska frågor

För att slippa bli överväldigad av allt som behöver göras efter någons bortgång är det en stark rekommendation att ta kontakt med en begravningsbyrå snabbt. Här jobbar personer som är utbildade och kan hjälpa till på ett pedagogiskt vis under hela processen med bouppteckning, så att du slipper känna dig ensam och överväldigad när allt är som färskast. Dessutom har begravningsbyråer full koll på allt som behöver göras, vilket kan kännas lugnande då du inte behöver hålla koll på allting själv.

Tidsfrist

Ett dödsfall måste meddelas till myndigheter inom några dagar. Detta sker genom att en läkare skickar in ett dödsbevis till folkbokföringen.

Enligt lag ska en gravsättning eller kremation ske inom en månad från dödsdagen, vilket i sig kan kännas väldigt överväldigande om det är ett plötsligt dödsfall. Det är något begravningsbyråer är väl medvetna om, och gör allt för att stötta.

Begravningsbyrån är vanligtvis den som beställer dödsfallsintyget som behövs för begravningen.

Minnesgåva

Ett sätt att hylla den avlidne är genom minnesgåvor. En minnesgåva innebär att man samlar in pengar till en organisation som låg den avlidne varmt om hjärtat och ger gåvan i personens namn.

För att skapa en insamling kontaktar man den organisation man vill hjälpa, som vägleder er vidare.

Vita arkivet

Vita arkivet är en blankett man kan fylla i när som helst under livets gång, som talar om för dina nära och kära vilka eventuella önskemål du har om din egen begravning, tillgångar, önskemål och liknande. Denna kan fyllas i både elektroniskt och för hand. Dokumentet förvaras av Fonus hela livet. Det går dessutom att redigera under livets gång.

Detta är ett sätt att underlätta för dem man lämnar efter sig. Här får man svart på vitt vad personen i fråga själv önskade sig, och man behöver inte gissa sig fram som närstående.