Posted on Leave a comment

Vad gör en rörläggare?

En rörläggare kan även gå under benämningen VVS-montör. Rörläggaren har inte all kompetens och alla rättigheter att jobba med allt som handlar om VVS då det är ett väldigt omfattande arbete. Dock arbetar rörläggare med att laga läckage och skador på rör och andra ledningar. Ofta kan en rörmokare också klassas som en rörläggare, men det beror på vilken utbildning de har. En rörmokare kan vara specialiserad inom andra VVS-områden medan en rörläggare endast har kompetens inom allt som har att göra med rör och ledningar av olika slag. Rörläggare brukar även jobba i lag med andra yrkesgrupper. Exempelvis brukar det finnas yrkesmän på plats som kan hantera olika maskiner för att gräva samt olika experter som hanterar mätningar och annan utrustning som kan behövas vid rörläggning. Anlita aldrig någon som inte kan bevisa att de är utbildad rörläggare. Arbetet är väldigt komplicerat och det krävs professionell personal för att klara av dessa typer av arbeten. Om du låter någon outbildad sköta jobbet kan det innebära stora risker och andra bekymmer för dig som anlitar. Vanliga rör och ledningar som rörläggare jobbar med är vatten och avloppsrör, men de brukar också jobba med gasledninar och andra typer av ledningar som finns för att värma upp fastigheter och bostäder. En rörläggare fixar både reparationer av befintliga rör, men de utför även nyinstallationer. Inom detta yrket kan det betyda mycket resande, eftersom det kan finnas arbete på olika orter med stopp i avlopp. Det är ovanligt att att en rörläggare befinner sig på en ort hela tiden.

Hur blir jag en rörläggare?

För att bli rörläggare bör du gå en yrkesutbildning på gymnasiet, det brukar ofta vara bygg och anläggningsprogram. Där får du sedan välja inriktning, antingen VVS eller mark och anläggning. Under studietiden får du även möjlighet att jobba som lärling så du får praktisk erfarenhet innan du ger dig ut i arbetslivet på riktigt, som en helutbildad rörläggare. Lärling är du i cirka 2,5 år. Efter det får du göra ett eller flera prov. När dessa prov är godkända får du ditt yrkesbevis och du kan titulera dig som rörläggare eller VVS-montör. Glöm inte att en VVS-montör har kompetens inom alla områden som rör VVS, en rörläggare är endast specialiserad inom några av områdena. Därmed kan det ta kortare tid att bli en kvalificerad rörläggare i jämförelse med en kvalificerad VVS-montör. Det finns även andra sätt att utbilda sig till rörläggare. Om du i vuxen ålder vill ändra karriärriktning kan du alltid börja plugga till VVS-montör på Komvux. Det du dock måste vara förberedd på är att utbildningstiden är ganska lång som nämnts innan. Det brukar oftast ta 5 år för att bli fullständigt klar med sin utbildning som VVS-montör.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *