Posted on

Underhålla dina hängrännor och stuprör

Om det var länge sedan du hade en takläggare hos dig och det är dags att ta i tu med underhållet av dina hängrännor och stuprör så ska vi här gå igenom lite tips för detta och vad det är som är så viktigt med att underhålla detta system. Det är faktiskt så att man så ofta som en gång varje år ska gå igenom hela systemet.

Vad är det man ska kolla?
Vissa material rostar förr eller senare och det kan vara bra att ta reda på om materialet rostat och man måste måla det på nytt. Ring en takläggare och fråga om du är osäker på vad just ditt material behöver för färg till detta. Galvaniserad plåt är det som oftast rostar mest och man kan även behöva täta till om det har börjat läcka någonstans i rännor eller rör.

Man ska även ta bort allt skräp som ligger i rännor och rör, det hamnar mycket barr, löv, mossa och annat som täpper till funktionen av taktvätt göteborg och de systemet och som gör att inte vattnet hanteras på rätt sätt av systemet. Om man har mycket tyngd från skräpet och vattnet som ligger kvar på grund av detta så kan lutningen på rännorna bli fel och då är det bästa att ta dit en takläggare som får mäta de på plats igen.

En försäkring för ditt hus
Att ta hand om dina rännor och rör eller låta en takläggare göra det om du inte orkar själv är så viktigt eftersom att om det blir fel i avrinningssystemet så kan vattnet rinna fel och det kan orsaka stora skador på ditt hus. Så man kan säga att detta simpla men så smarta system är det som håller ditt hus säkert från fuktskador orsakat av regn.

Om det är så att du bor runt mycket skog och träd så kan det vara så att du till och med ska kolla rännorna flera gånger på ett år då det är risk att det samlas mycket mer i dina rännor än i till exempel ett tätbebyggt område.

Vilket tid på året passar det bäst?
Att bestämma att man har en årlig koll av sina rännor är det minsta man kan göra. Känner man att man är osäker på något eller har ekonomin för det så tar man dit en takläggare som kan se över systemet med dig.

Att rensa alla rännor och rör gör man smartast tidigt på hösten när träden har fällt klart alla sina löv, en period är det väldigt mycket löv och rensar du i början av hösten så kommer du ha lika mycket löv där en månad senare i alla fall.